Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/881
Title: Bắc Giang mùa xuân này
Authors: Đỗ, Chu
Keywords: Tản văn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nhà văn và Tác phẩm;Số 27 .- Tr.50-54
Abstract: Đối với mỗi người cầm bút, quê nhà giữ một vị trí rất đặc biệt trong suốt quá trình hình thành tính cách nhà văn cũng như sự bùng nổ sáng tạo. Vào năm mười tám tuổi tác giả bắt đầu viết những trang văn đầu tay, ở đó thấp thoáng hiện ra hình ảnh những người thân, hình ảnh quê nhà yêu dấu và tuổi ấu thơ nhiều buồn bã của mình.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/881
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.