Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8813
Title: Nghiên cứu ý định sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển của sinh viên ở Việt Nam: trường hợp nghiên cứu sinh viên Đại học Thăng Long
Authors: Trương, Đức Thao
Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Xe buýt
Phương tiện di chuyển
Sinh viên
Trường Đại học Thăng Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 530 .- Tr.22-24
Abstract: Nghiên cứu này được triển khai dựa trên mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) và lý thuyết hành động hợp lý để nghiên cứu ý định sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển của sinh viên Việt Nam với trường hợp nghiên cứu cụ thể tại Đại học Thăng Long. Nghiên cứu tiến hành đánh giá mức độ tác động của các nhân tố cảm nhận về sự hiệu quả, cảm nhận về sự dễ sử dụng, cảm nhận sự hiệu quả hơn hệ thống hiện tại và là các đặc điểm về giới hay niên khóa tới ý định sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển của sinh viên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ý định sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại của sinh viên chưa thực sự rõ nét mặc dù đại đa số sinh viên đều nhận thức được sự hiệu quả và dễ sử dụng mà xe buýt mang lại cho chính họ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8813
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.