Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88300
Title: So sánh và phân tích các chỉ tiêu tài chính của mô hình sản xuất lúa an toàn và mô hình sản xuất lúa truyền thống tại huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
Authors: Phạm, Lê Thông
Đặng, Thị Ngọc Thùy
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: So sánh và phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của mô hình trồng sản xuất lúa an toàn và mô hình trồng lúa truyền thống của các hộ trồng lúa ở huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long.
Description: 83 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88300
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.