Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88340
Title: Nghiên cứu cảm nhận bị làm phiền của giới trẻ đối với quảng cáo trực tuyến: Trường hợp tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Thị Cẩm Linh
Keywords: Marketing
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận bị làm phiền đối với quảng cáo trực tuyến của giới trẻ tại thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất một số hàm ý quản trị giúp nâng cao thái độ tích cực của giới trẻ đối với công cụ quảng cáo trực tuyến.
Description: 99 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88340
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.