Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8841
Title: Đôi điều về trợ tử
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Trợ tử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 601 .- Tr.18-19
Abstract: Bài viết đề cập về hỗ trợ trợ tử có phải là phương thức trợ tử đúng nghĩa? Bởi vì có tình trạng người bệnh “vô phương cứu chữa”, sống đời thực vật mấy năm trời, đại tiện tiểu tiện tại chỗ v.v… Những người chứng kiến chỉ có thể thầm mong “hãy chết đi cho đỡ khổ!” hay “ước gì có đủ pháp lý để có thể thực hiện cái chết êm ả cho người khốn khổ kia!”. Nhưng có nên trợ tử hay không vẫn còn đang tranh cãi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8841
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.