Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8845
Title: Chợ nổi Cái Bè từ góc nhìn văn hóa
Authors: Võ, Văn Sơn
Keywords: Chợ nổi
Văn hóa
Cái Bè
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 04 .- Tr.67-72
Abstract: Bài viết khái quát lịch sử hình thành và phát triển của chợ nổi Cái Bè, đặc điểm của chợ nổi Cái Bè và khía cạnh khai thác du lịch văn hóa chợ nổi Cái Bè.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8845
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.