Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/884
Nhan đề: Ban đêm chuột cống vẫn ngủ
Từ khoá: Truyện ngắn
Nhà văn
Tác phẩm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 27 .- Tr.147-149
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/884
ISSN: 2354-1261
Bộ sưu tập: Nhà văn và Tác phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.63 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.