Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8860
Title: Thực trạng tiêm chủng mở rộng đủ liều, đúng lịch cho trẻ dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan bà mẹ
Authors: Đào, Anh Sơn
Nguyễn, Thị Mai
Đinh, Thị Thanh Phượng
Chu, Bá Sơn
Trần, Duy Tùng
Ngô, Trí Tuấn
Hoàng, Việt Hưng
Nguyễn, Thị Kim Phượng
Keywords: Tiêm đủ liều – đúng lịch
Trẻ dưới 1 tuổi
Yếu tố liên quan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 110, Số 01 .- Tr.114-121
Abstract: Tiêm chủng đủ liều là yếu tố đem lại thành công cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Nghiên cứu về tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ - đúng lịch ở trẻ còn ít. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên toàn bộ 256 trẻ dưới 1 tuổi dựa trên sổ tiêm chủng và 256 bà mẹ của các trẻ đó ở khu vực phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Kết quả tỉ lệ trẻ tiêm đủ liều là 70,7%, số trẻ tiêm đúng lịch là 37,9%, số trẻ tiêm đủ liều và đúng lịch thấp chiếm 32,8%. Với một số yếu tố liên quan bà mẹ: Tỉ lệ trẻ tiêm đủ liều đúng lịch ở trẻ đạt mức cao khi bà mẹ có tuổi lớn hơn 30; có trình độ học vấn càng cao; có nghề nghiệp là cán bộ công nhân viên chức; khi bà mẹ biết đầy đủ kiến thức về hoãn tiêm và biết đầy đủ các chống chỉ định tiêm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8860
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.