Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8866
Title: Tác động của hoạt động chuyển giá và một số giải pháp chống chuyển giá của các công ty đa quốc gia
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Chuyển giá
Chống chuyển giá
Công ty đa quốc gia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 534+535 .- Tr.7-9
Abstract: Bên cạnh những mặt tích cực mà các doanh nghiệp FDI mang lại thì các doanh nghiệp này cũng bộc lộ một số mặt hạn chế như tình trạng chuyển giá, trốn thuế gây thất thu ngân sách, tác động không tốt đến môi trường đầu tư của Việt Nam. Bài báo này sử dụng phương pháp định tính để phân tích - tổng hợp về các tác động của hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI đến nền kinh tế ở Việt Nam, từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp chống chuyển giá của các doanh nghiệp FDI để giúp các nhà đầu tư, quản lý và hoạch định chính sách sẽ có cái nhìn tổng quát nhất về hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8866
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.