Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8869
Title: Vì sao đổi mới kích thích quốc tế hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực chế tạo tại Trung Quốc
Authors: Phan, Anh Tú
Keywords: Lĩnh vực chế tạo
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trung Quốc
Quốc tế hóa
Đổi mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 527 .- Tr.65-66
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của đổi mới đến định hướng quốc tế hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thuộc lĩnh vực chế tạo ở Trung Quốc, ứng dụng mô hình hồi quy Tobit với cỡ mẫu gồm 1.424 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo ở Trung Quốc, kết quả mô hình hồi quy Tobit cho thấy các doanh nghiệp có ứng dụng internet để bán hàng, có đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đổi mới Marketing đều có ảnh hưởng tích cực đến định hướng quốc tế hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc. Hàm ý của nghiên cứu không chỉ giúp các nhà hoạch định chiến lược xúc tiến xuất khẩu mà còn giúp các doanh nghiệp định hướng tập trung đầu tư vào đổi mới và hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8869
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.