Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8896
Nhan đề: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử đền Chín Gian
Tác giả: Phạm, Văn Tuấn
Từ khoá: Bảo tồn
Di tích lịch sử
Đền Chín Gian
Phát huy
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 03 .- Tr.43-46
Tóm tắt: Bài viết sơ lược vài nét về lịch sử di tích đền Chín Gian và nêu ra một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử đền Chín Gian.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8896
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.93 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.