Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8897
Title: Thuốc trầm cảm các tương tác hay gặp
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Thuốc trầm cảm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 600 .- Tr.08-09
Abstract: Thuốc trầm cảm thường được dùng từng đợt dài, có khi rất dài, thậm chí có người dùng gần như suốt đời. Trong thời gian dùng thuốc, bệnh có thể chuyển biến, mặc khác, người bệnh có thể mắc thêm các bệnh khác, nếu không hỏi thầy thuốc theo dõi điều trị mà tự ý thay đổi hoặc dùng thêm thuốc sẽ dễ gặp các tương tác bất lợi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8897
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.