Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8903
Title: Lễ hội đền Chín Gian ở Như Xuân (Thanh Hóa)
Authors: Hà, Nam Ninh
Keywords: Lễ hội đền Chín Gian
Thanh Hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 03 .- Tr.47-56
Abstract: Năm 2017, huyện Như Xuân phục dựng lễ hội đền Chín Gian tại xã vùng cao Thanh Quân, dựa trên nên tảng lễ hội thờ Trời cổ truyền của cộng đồng người Thái thuộc chín mường xung quanh đền thờ. Để góp phần làm rõ thêm về nguồn gốc, cách thức tổ chức lễ hội, chúng tôi xin đóng góp một vài ý kiến về lễ hội này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8903
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.