Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8903
Nhan đề: Lễ hội đền Chín Gian ở Như Xuân (Thanh Hóa)
Tác giả: Hà, Nam Ninh
Từ khoá: Lễ hội đền Chín Gian
Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 03 .- Tr.47-56
Tóm tắt: Năm 2017, huyện Như Xuân phục dựng lễ hội đền Chín Gian tại xã vùng cao Thanh Quân, dựa trên nên tảng lễ hội thờ Trời cổ truyền của cộng đồng người Thái thuộc chín mường xung quanh đền thờ. Để góp phần làm rõ thêm về nguồn gốc, cách thức tổ chức lễ hội, chúng tôi xin đóng góp một vài ý kiến về lễ hội này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8903
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.89 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.