Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8909
Title: Dưỡng chất cho tim
Authors: Nguyễn, Thanh Hải
Keywords: Dưỡng chất
Tim mạch
Rau quả
Sức khỏe
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 600 .- Tr.28-29
Abstract: Nhiều người biết, các loại rau quả tốt cho sức khỏe, nhưng loại rau nào tốt nhất cho sức khỏe tim mạch và tại sao chúng lại có lợi như vậy thì không phải ai cũng biết. Bài viết cung cấp một số quy tắc cần tuân thủ để đảm bảo bạn đang tập trung vào việc có được những loại rau quả tốt nhất cho sức khỏe tim mạch của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8909
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.