Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8910
Nhan đề: Chế độ ăn chay có tốt cho sức khỏe?
Tác giả: Phạm, Văn Tất
Từ khoá: Ăn chay
Sức khỏe
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 600 .- Tr.30
Tóm tắt: Để ăn chay có lợi cho sức khỏe đòi hỏi một số nhận thức hiểu biết về dinh dưỡng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8910
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_873.34 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.