Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8911
Title: Thực trạng kinh tế Trung Quốc và định hướng phát triển từ sau Đại hội XIX
Authors: Trần, Hồng Việt
Keywords: Trung Quốc
Định hướng phát triển
Đại hội XIX
Thực trạng
Kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 17 .- Tr.54-57
Abstract: Bài viết đánh giá những chuyển biến căn bản của nền kinh tế Trung Quốc sau 5 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và những định hướng mới của nền kinh tế này kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XIX. Với nhiều mục tiêu quan trọng cần thực hiện trong nhiệm kỳ sau Đại hội XIX, Trung Quốc sẽ có nhiều hành động mạnh mẽ hơn, khó đoán định hơn. Vì vậy, việc theo dõi, phân tích chuyên sâu về Đại hội XIX của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng với những quốc gia láng giềng như Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8911
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.