Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/892
Title: Dấu ấn Hoàng Đăng Khoa trên hành trình "phiêu lưu chữ"
Authors: Nguyễn, Văn Hùng
Keywords: Dấu ấn Hoàng Đăng Khoa
Phiêu lưu chữ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nhà văn và Tác phẩm;Số 27 .- Tr.126-129
Abstract: Bài viết viết về sự tinh tế nhạy cảm trong việc lựa chọn đối tượng và vấn đề viết; sự đa dạng, phong phú trong cách tiếp cận; sự sáng tạo độc đáo trong diễn ngôn phê bình.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/892
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.