Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/892
Nhan đề: Dấu ấn Hoàng Đăng Khoa trên hành trình "phiêu lưu chữ"
Tác giả: Nguyễn, Văn Hùng
Từ khoá: Dấu ấn Hoàng Đăng Khoa
Phiêu lưu chữ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Nhà văn và Tác phẩm;Số 27 .- Tr.126-129
Tóm tắt: Bài viết viết về sự tinh tế nhạy cảm trong việc lựa chọn đối tượng và vấn đề viết; sự đa dạng, phong phú trong cách tiếp cận; sự sáng tạo độc đáo trong diễn ngôn phê bình.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/892
ISSN: 2354-1261
Bộ sưu tập: Nhà văn và Tác phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.87 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.