Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8936
Title: Vấn đề phục dựng lễ hội đền Chín Gian
Authors: Lê, Hồng Lý
Keywords: Phục dựng lễ hội
Đền Chín Gian
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 03 .- Tr.57-62
Abstract: Trên cơ sở những vấn đề lý luận về công tác phục dựng di sản văn hóa, đưa ra quy trình phục dựng đền Chín Gian cần được tiến hành theo các bước cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8936
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.