Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/895
Title: Những hòa âm dang dở
Authors: Bích Ngân
Keywords: Tác phẩm
Những hòa âm dang dở
Nhà văn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nhà văn và Tác phẩm;Số 27 .- Tr.15-30
Abstract: Người viết kịch bản nương vào bối cảnh lịch sử, mốc thời gian, không gian, đặc biệt là từ những sáng tác tiêu biểu của cả ba nghệ sĩ - liệt sĩ mà sự ra đi vĩnh viễn của họ đều vào lúc tài năng tỏa sáng: nhạc sĩ Hoàng Việt (28/2/1928 - 31/12/1967); nhà văn Nguyễn Thi (15/5/1928 - 5/1968) và nhà thơ Lê Anh Xuân (5/6/1940 - 24/5/1968). Cả ba nghệ sĩ đều mang theo về cõi vĩnh hằng nhiều dự định sáng tác và để lại những tác phẩm còn dở dang.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/895
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.