Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/897
Title: Mỗi người một chỗ ngồi
Authors: Phan, Triều Hải
Keywords: Truyện ngắn Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nhà văn và Tác phẩm;Số 27 .- Tr.55-66
Abstract: Mỗi người một chỗ ngồi, một số phận; có thể thành người thực vật như Ân, ra người thất nghiệp dở như Pha hay giàu có như Sinh. Ai sẽ hạnh phúc? Ai sẽ bất hạnh? Chỉ có điều chắc chắn, họ đều là bí mật, hay ít nhất là đối với người bên cạnh, với đồng loại. Họ bị bỏ quên, trong số phận cũng như bị bỏ quên của mình và đồng loại.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/897
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.