Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8983
Title: Thuốc dùng trong dị ứng thức ăn
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Thuốc
Dị ứng
Thức ăn
Tử vong
Bệnh viện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 599 .- Tr.12-13
Abstract: Gần đây có một số trường hợp dị ứng thức ăn bị tử vong ngay cả khi đã được đưa đến bệnh viện. Thuốc dùng trong dị ứng thức ăn không khó kiếm nhưng do không dự trữ sẵn nên không dùng kịp thời, nhất là thuốc chống sốc phản vệ trong đó có chống sốc phản vệ giai đoạn 2. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho việc điều trị kém hiệu quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8983
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.