Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8987
Nhan đề: Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên cây thuốc Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thượng Dong
Từ khoá: Y học cổ truyền
Y học hiện đại
Nguồn tài nguyên
Cây thuốc
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 599 .- Tr.14-15
Tóm tắt: Hiện đại hóa y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại là xu hướng kết hợp những mặt tích cực của hai nền văn minh Đông – Tây.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8987
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.82 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.