Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8999
Title: An ninh vùng biên giới trong bang giao của triều Trần với triều Nam Tống và triều Nguyên (1226 – 1368)
Authors: Nguyễn, Thu Hiền
Keywords: Triều Trần
An ninh biên giới
Bang giao Việt – Trung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.75-79
Abstract: Từ năm 1226 – 1368, vấn đề đảm bảo giữ vững đất đai và dân cư vùng biên giới phía Bắc luôn được triều Trần quan tâm khi thực hiện hoạt động ban giao với triều Nam Tống và triều Nguyên. Trong giai đoạn này, triều Trần vừa sử dụng đàm phán vừa sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết các tranh chấp biên giới. Triều Trần đã đặt ra lợi ích dân tộc lên trên khi giải quyết các vấn đề liên quan đến khu vực biên giới lãnh thổ phía Bắc trong bang giao với triều Nam Tống và triều Nguyên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8999
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.