Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/900
Title: Tiếp tục hành trình đọc Nguyễn Minh Châu
Authors: Nguyễn, Trọng Hoàn
Keywords: Hành trình đọc
Nguyễn Minh Châu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nhà văn và Tác phẩm;Số 27 .- Tr.112-125
Abstract: Thông thường, để đánh giá cuộc đời và sự nghiệp một nhà văn, người ta vẫn căn cứ vào những đóng góp tiêu biểu của nhà văn ấy đối với sự phát triển của một thời kỳ văn học, thậm chí còn có thể nghiên cứu vai trò và những ảnh hưởng tích cực của họ với cả một nền văn hóa. Với vị trí đáng trân trọng trong văn học Việt Nam hiện đại, cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Minh Châu qua thời gian thực sự đã gợi ra nhiều vấn đề lý thú và ngày càng được đông đảo dư luận độc giả trong và ngoài nước quan tâm.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/900
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_11.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.