Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9009
Title: Tình hình phát triển xã hội Trung Quốc năm 2017 và triển vọng năm 2018
Authors: Nguyễn, Thanh Giang
Keywords: Xã hội Trung Quốc
An ninh xã hội
Giảm nghèo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.20-32
Abstract: Theo dõi các biến động trong đời sống xã hội Trung Quốc trong năm 2017 có thể thấy, tình hình xã hội Trung Quốc nhìn chung tương đối ổn định. Ngay từ đầu năm 2017, chính phủ và các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương của Trung Quốc đã có những động thái tích cực trong việc ban hành và thực hiện các chính sách xã hội nhằm hướng tới mục tiêu bảo đảm và cải thiện dân sinh, bảo đảm ổn định xã hội, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra Đại hội XIX ĐCS Trung Quốc – sự kiện chính trị có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Trung Quốc. Bài viết sẽ tập trung phân tích, đánh giá một số nét đáng chú ý trong tình hình phát triển xã hội Trung Quốc năm 2017 và phương hướng phát triển xã hội Trung Quốc năm 2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9009
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.