Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9022
Nhan đề: Ho, khó thở & khò khè
Tác giả: Phạm, Gia Cường
Từ khoá: Ho
Khó thở
Khò khè
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 599 .- Tr.28-29
Tóm tắt: Những nguyên nhân gây ra ho, khó thở & khò khè và phương pháp điều trị.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9022
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.77 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.