Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9026
Title: Đền Chín Gian trong đời sống tâm linh của người Thái ở Như Xuân - Thanh Hóa
Authors: Lương, Văn Duyên
Keywords: Đền Chín Gian
Đời sống tâm linh
Người Thái
Thanh hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 03 .- Tr.33-37
Abstract: Bài viết tìm hiểu, phục dựng và bảo vệ ngôi đền Chín Gian như bảo vệ giá trị văn hóa của người Thái ở Thanh Quân nói riêng và vùng Thanh - Nghệ nói chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9026
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.