Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9028
Title: Phục dựng lễ hội đền Chín Gian: những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Phục dựng
Đền Chín Gian
Lễ hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 03 .- Tr.3-7
Abstract: Hội nghị khoa học vùng Sáu Thanh diễn ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2018, nhằm trao đổi thảo luận, tập hợp ý kiến của nhân dân các dân tộc vùng Sáu Thanh về những vấn đề liên quan đến nguồn gốc lịch sử đền Chín Gian và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trong việc phục dựng lễ hội gồm những chủ đề sau : Chủ đề thứ nhất: Những vấn đề chung về văn hóa dân tộc Thái và vấn đề phục dựng lễ hội đền Chín Gian thuộc xã Thanh Quân, huyên Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Chủ đề thứ hai: Tục dâng trâu tế Trời và lễ hội đền Chín Gian; Chủ đề thứ ba: Một số vấn đề về khai thác du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh gắn với lễ hội đền Chín Gian và các di tích lịch sử danh thắng khác trong và ngoài huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9028
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.