Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/902
Nhan đề: Quy định của các Bộ luật Dân sự về bảo vệ người thứ ba ngay tình và thực tiễn giải quyết (Kỳ I)
Tác giả: Tưởng, Duy Lượng
Từ khoá: Bộ luật Dân sự
Pháp luật dân sự
Bảo vệ người thứ ba ngay tình
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 2 .- Tr.8-17, 47
Tóm tắt: Tài liệu cung cấp những quy định của Bộ luật Dân sự 1995 và Bộ luật Dân sự 2005 bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu và thực tiễn giải quyết.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/902
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.47 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.