Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/903
Title: Một số vấn đề về án treo và áp dụng án treo theo Luật Hình sự Việt Nam
Authors: Trần, Văn Độ
Keywords: Luật Hình sự Việt Nam
Án treo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 2 .- Tr.18-23, 48
Abstract: Bài viết cung cấp một số thông tin về án treo như quy định pháp luật, nhận thức và điều kiện áp dụng, thử thách của án treo. Thực tiễn hướng dẫn và áp dụng án treo theo Bộ luật Hình sự Việt Nam trong thời gian vừa qua.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/903
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.