Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9045
Title: Phát triển phẩm chất nghề trong dạy học Module lắp ráp mạch tạo xung của nghề điện tử công nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thái Bình
Keywords: Phẩm chất nghề
Dạy học
Module lắp ráp mạch tạo xung
Điện tử công nghiệp
Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 539 .- Tr.31-33
Abstract: Để thích nghi trong bối cảnh thị trường cạnh tranh và hội nhập với thế giới, đòi hỏi các Trường nghề phải thay đổi phương hướng đào tạo nghề nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu lao động kỹ thuật của khách hàng về chất lượng, số lượng theo cơ cấu ngành nghề, trình độ để cung ứng cho nhu cầu trong nước nói riêng và thị trường lao động quốc tế nói chung, đặc biệt thực hiện Nghị quyết 617-NQ/BCSĐ ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả đề cập đến việc phát triển phẩm chất nghề (PCN) cho người học trong quá trình dạy học Module lắp ráp mạch tạo xung của chương trình đào tạo (CTĐT) nghề điện tử công nghiệp (ĐTCN) tại Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9045
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.