Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/904
Title: Thực tiễn xử lý các tội về sản xuất, buôn bán hàng giả và đề xuất, kiến nghị
Authors: Lê, Đăng Doanh
Phạm, Tài Tuệ
Keywords: Luật Hình sự Việt Nam
Hàng giả
Tội phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 2 .- Tr.24-29
Abstract: Bài viết đề cập đến một số khía cạnh áp dụng trong thực tiễn những quy định của luật Hình sự đối với các tội phạm về hàng giả liên quan đến vấn đề xác định tội phạm và vấn đề quyết định hình phạt.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/904
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.251.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.