Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/904
Nhan đề: Thực tiễn xử lý các tội về sản xuất, buôn bán hàng giả và đề xuất, kiến nghị
Tác giả: Lê, Đăng Doanh
Phạm, Tài Tuệ
Từ khoá: Luật Hình sự Việt Nam
Hàng giả
Tội phạm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 2 .- Tr.24-29
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số khía cạnh áp dụng trong thực tiễn những quy định của luật Hình sự đối với các tội phạm về hàng giả liên quan đến vấn đề xác định tội phạm và vấn đề quyết định hình phạt.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/904
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.83 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.200.112.172


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.