Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/906
Title: Quyền khởi kiện của chấp hành viên trong việc xác định, xử lý tài sản chung để thi hành án dân sự
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Keywords: Quyền khởi kiện
Chấp hành viên
Tài sản chung
Thi hành án dân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 2 .- Tr.30-32,48
Abstract: Bài viết cung cấp quy định của Luật Thi hành án dân sự về quyền khởi kiện của Chấp thành viên trong việc xác định, xử lý tài sản chung để thi hành án dân sự. Đồng thời nêu lên một số vướng mắc, bất cập và kiến nghị hoàn thiện của Luật Thi hành án dân sự về quyền khởi kiện của Chấp thành viên.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/906
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.