Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9060
Title: Cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Cơ hội
Thách thức
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 538 .- Tr.69-71
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tiến triển theo một hàm số mũ chứ không phải là tốc độ tuyến tính. Hơn nữa, nó đang phá vỡ hầu hết ngành công nghiệp ở mọi quốc gia. Chiều rộng và chiều sâu của những thay đổi này báo trước sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị. Hiện nay, CMCN 4.0 đã trở thành xu hướng và có tác động mạnh mẽ đến mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi doanh nghiệp và người dân các quốc gia trên thế giới. Cuộc cách mạng này sẽ mang tới nhiều cơ hội phát triển và hội nhập, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức với các nước đang phát triển như Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9060
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.