Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/907
Title: Miễn phạt trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và một số vấn đề đặt ra
Authors: Trần, Thị Quỳnh
Keywords: Luật Hình sự Việt Nam
Miễn hình phạt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 2 .- Tr.33-40
Abstract: Một số khái niệm và những đặc điểm cơ bản của miễn hình phạt, quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 về miễn hình phạt. Một số vấn đề được nêu ra và giải pháp cơ bản để thực hiện những quy định đó.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/907
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.