Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9082
Title: Lý thuyết chuỗi và ứng dụng
Authors: Nguyễn, Hữu Khánh
Lê, Thị Yến Nhi
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung luận văn gồm 2 chương chính là chương 1 Lý thuyết chuỗi và chương 2 Ứng dụng của chuỗi. Trong chương 1, nội dung chủ yếu trình bày các khái niệm, định lí, tính chất của chuỗi số và chuỗi hầm để làm nền tảng cho chương sau. Trong chương 2 chúng ta trình bày các ứng dụng của chuỗi trong giải các bài toán, tính giá trị gần đúng, tìm giới hạn, tính tích phân, hàm sinh, tính phương trình vi phân.Và cuối cùng, chúng ta sẽ trình bày các bài toán với lời giải sử dụng các ứng dụng của chuỗi số.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9082
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.219.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.