Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9084
Title: Mô hình dự báo chuỗi thời gian của Abbasov và Mamedova
Authors: Võ, Văn Tài
Ngô, Ngọc Trọng
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn được cấu trúc gồm có phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và tài liệu tham khảo. Trong đó phần nội dung gồm có 3 chương. Chương 1. Kiến thức chuẩn bị: Trình bày các kiến thức nền tảng cho Chương 2. Đó là bài toán phân tích chùm cho các phần tử rời rạc, chuỗi thời gian không mờ, các phương pháp làm trơn và mờ hóa dữ liệu phổ biến. Chương này cũng trình bày các tiêu chuẩn đánh giá mô hình. Chương 2. Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ và một số cải tiến: Trình bày mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ của Abbasov-Mamedova, mô hình cải tiến của mô hình này và các vấn đề liên quan đến áp dụng thực tế của hai mô hình trên. Chương 3. Dự báo sản lượng lúa một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: Áp dụng mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ cải tiến, dự báo sản lượng lúa tại 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Hậu Giang dựa vào các tập dữ liệu thực tế của quá khứ.
Description: 111tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9084
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.219.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.