Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9085
Nhan đề: Viêm gan siêu vi C sẽ được loại trừ?
Tác giả: Phạm, Văn Tất
Từ khoá: Viêm gan siêu vi C
Loại trừ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 599 .- Tr.30
Tóm tắt: Các Hiệp hội bệnh nhân và các bác sĩ chuyên về viêm gan rất lạc quan về tương lai của bệnh viêm gan siêu vi C sẽ không còn tồn tại nữa.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9085
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.98 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.