Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9086
Title: Người Tày Dọ và tín ngưỡng thờ trời
Authors: Hà, Bá Tâm
Keywords: Người Tày Dọ
Tín ngưỡng thờ trời
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 03 .- Tr.8-22
Abstract: Tày Dọ (Táy Dọ, Tày Nhọ) là tên tự gọi (xưng danh) của một nhóm người Thái cư trú ở Thanh Hóa, Nghệ An (Việt Nam), Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô-ly-khăm-xay, Khăm Muộn (Lào). Tày Dọ là một khối thống nhất, bao gồm nhiều nhóm địa phương gọi là Tày Mường, Tày Chiềng/Xiềng (ở cả Thanh Hóa và Nghệ An), Tày Hàng Tổng (ở Nghệ An)... Về dân số, tính riêng tại hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có khoảng 300 ngàn người nói ngôn ngữ Tày Dọ, chiếm trên 55% số người Thái của 2 tỉnh và gần 20% người Thái ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9086
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_12.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.