Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/909
Title: Bàn về ủy án của hội đồng xét xử giám đốc thẩm trong pháp luật tố tụng dân sự
Authors: Nguyễn, Trần Bảo Uyên
Keywords: Tòa án
Dân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 1 .- Tr. 13-18,47
Abstract: Bài viết đề cập đến thẩm quyền hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm và thẩm quyền ủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/909
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_31.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.