Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9096
Title: Thiết kế và kiểm tra độ chính xác của các phép đo độ nhớt của chất lưu.
Authors: DƯƠNG, HIẾU ĐẨU
BÙI, NGỌC DIỄM
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định hệ số nhớt của các chất lưu qua các phương pháp đo. Trong bài luận văn này thực hiện qua 3 phương pháp: là phương pháp động học (sử dụng cốc đo), phương pháp động lực (sử dụng máy Brookfield), và phương pháp viên bi rơi
Description: 46tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9096
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.