Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9097
Title: PHÂN PHỐI LAPLACE VÀ ỨNG DỤNG
Authors: Lâm, Hoàng Chương
Nguyễn, Cao Ngâu
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu phân phối xác suất Laplace và những phân phối xác suất xuất phát từ phân phối này như Laplace xiên (Skew Laplace), Laplace xiên rút gọn ( Truncated Skew Laplace) và có thể sử dụng để mô hình hóa những số liệu thực tế khác nhau. Dựa trên những thuộc tính đó, ta sẽ áp dụng cho các ứng dụng thực tế. Đặc biệt là xem xét dữ liệu tỷ giá hối đoái của sáu loại tiền tệ khác nhau, cụ thể là Đô la Úc, Đô la Canada, Euro (Châu Âu), Yên Nhật ,Franc Thụy Sỹ, Bảng Anh.
Description: 68tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9097
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.