Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9098
Title: Bài toán quy hoạch tuyến tính mờ và ứng dụng trong bài toán lập kế hoạch sản cuất của công ty bánh kẹo CHOCOMAN.
Authors: Lê, Thanh Tùng.
Nguyễn, Mai Hoàng Yến.
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt nội dung luận văn: Các nội dung cơ bản và các cách giải của bài toán quy hoạch tuyến tính mờ và ứng dụng vào bài toán lập kế hoạch sản xuất của công ty bánh kẹo CHOCOMAN.
Description: 67tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9098
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.