Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9100
Title: Dự báo bệnh suy thận mạn qua mô hình bài toán phân loại.
Authors: Võ, Văn Tài
Nguyễn, Lê Phúc Anh
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI Chương 3. PHÂN LOẠI BỆNH SUY THẬN MẠN
Description: 80tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9100
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.