Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9109
Title: Khảo sát hoạt tính kháng viêm và ức chế enzyme α-amylase của các cao chiết cây Núc nác (Oroxylum indicum L.)
Authors: PGS. TS Đái, Thị Xuân Trang
Trần, Huỳnh Tuyết Trang
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Khảo sát hoạt tính kháng viêm và ức chế enzyme α-amylase của các cao chiết cây Núc nác (Oroxylum indicum L.)”, được thực hiện nhằm xác định khả năng ức chế enzyme α-amylase in vitro của các cao chiết cây Núc nác. Đồng thời, hoạt tính kháng viêm của các cao chiết cây Núc nác cũng được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng khả năng ức chế enzyme α-amylase tăng dần khi tăng nồng độ cao chiết từ 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 mg/mL. Cao ethyl acetate chiết từ vỏ thân cây Núc nác có khả năng ức chế enzyme α-amylase với IC50 = 1,26 mg/mL, thấp hơn 10,5 lần so với khả năng ức chế enzyme α-amylase của Acarbose (IC50 = 0,12 mg/mL). Tiến hành khảo sát hoạt tính kháng viêm của các cao chiết cây Núc nác in vitro, hai chất chuẩn dùng để đối chiếu là diclofenac và prednisolon, kết quả cho thấy cao ethanol chiết từ vỏ thân cây Núc nác có khả năng kháng viêm tốt với IC90 = 5,04 μg/mL, cao hơn hai thuốc chuẩn diclofenac (IC¬90 = 10,62 μg/mL), prednisolone (IC90 = 7,84 μg/mL) lần lượt là 2,11 lần và 1,56 lần. Mặt khác, khi định lượng hàm lượng polyphenol toàn phần và flavonoid toàn phần của các cao chiết cây Núc nác, cao chiết ethyl acetate từ vỏ thân cây Núc nác cho kết quả cao hơn có giá trị lần lượt là 69,6 mg GAE/g cao chiết và 271,85 mg QE/g cao chiết. Từ khóa: α-amylase, Acarbose, Bệnh đái tháo đường, kháng viêm, Núc nác (Oroxylum indicum L.).
Description: 90tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9109
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.