Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9112
Title: Nghiên cứu đa dạng di truyền của một số mẫu giống gấc (Momordica cochinchinensis [Lour.] Spreng) thu thập ở Việt Nam bằng chỉ thị RAPD
Authors: Phạm, Hồng Minh
Nguyễn, Văn Khiêm
Keywords: Chỉ thị phân tử
Đa dạng di truyền
Gấc
Hệ số di truyền
RAPD-PCR
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .- Tr.71-76
Abstract: Trong nghiên cứu này, đa dạng di truyền của 12 mẫu giống gấc thu nhập ở Việt Nam đã được đánh giá bằng chỉ thị RAPD-PCR. Tổng cộng 680 bảng ADN đã thu được từ khuếch đại PCR 12 mẫu giống bằng 12 mối RAPD, trong đó có 610 băng đa hình, chiếm tỷ lệ 89,71%. Kích thước các băng dao động 0,12 kb - 1,5 kb. Trung bình thu được 56/mối. Hệ số tương đồng di truyền trong số 12 mẫu giống dao động 0,36-0,93 chứng tỏ các mẫu giống gấc có sự da dạng di truyền khá cao. Mồi OPN9 và OPD20 khuếch đại cho các băng đặc trưng có kích thước 200 bp và 350 bp, tương ứng ở 4 mẫu giống gấc GM1, MG2, MG8 và MG10 (Mẫu giống có năng suất và hàm lượng β-caroten cao); mồi OPC19 khuếch đại cho băng đặc trưng (600 bp) ở 3 mẫu giống gấc GM1, GM2, GM10 (Mẫu giống có năng suất, hàm lượng β-caroten và lycopin cao). Các băng đặc trưng có thể được sử dụng làm chỉ thị ADN để nhận biết các mẫu giống có năng suất, chất lượng cao. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược thu thập, bảo tồn, chọn tạo giống, nhân giống và phát triển gấc ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9112
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_568.53 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.