Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9114
Title: Nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động ở tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh
Trần, Thị Hoàng Mai
Keywords: Nâng cao
Chất lượng
Xuất khẩu lao động
Nghệ An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.198-201
Abstract: Nghiên cứu đánh giá thực trạng xuất khẩu lao động (XKLĐ) trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2012-2016, đưa ra các thành tựu và hạn chế về chất lượng XKLĐ, đồng thời làm rõ các nguyên nhân dẫn đến các hạn chế đó. Trên cơ sở nghiên cứu bối cảnh thị trường XKLĐ trên thế giới và Việt Nam, quan điểm, phương hướng và mục tiêu nâng cao chất lượng XKLĐ Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng trong thời gian tới, nhóm tác giả đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng XKLĐ Nghệ An đến năm 2020.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9114
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.